Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Số lượng ma túy thu giữ tại TP Hồ Chí Minh tăng vọt

Chín tháng năm 2019, số ma túy thu giữ tại TP Hồ Chí Minh tăng đến 1.102,5% so với cả năm 2018, trong đó ma túy tổng hợp tăng 1.116,4%.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/infographics/so-luong-ma-tuy-thu-giu-tai-tp-ho-chi-minh-tang-vot-20191005080930592.htm

Chín tháng năm 2019, số ma túy thu giữ tại TP Hồ Chí Minh tăng đến 1.102,5% so với cả năm 2018, trong đó ma túy tổng hợp tăng 1.116,4%.

TTXVN/Báo Tin tức

Tìm kiếm:✨

  • Ma túy tổng hợp, Ma túy, Tăng vọt, Thu giữ, Số lượng, Thành phố hồ chí minh