Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: TP Hồ Chí Minh phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/tp-ho-chi-minh-phan-dau-100-hssv-tham-gia-bhyt

Tìm kiếm:✨

  • Học sinh sinh viên, Bảo hiểm y tế, Phấn đấu, Thành phố hồ chí minh, Tham gia