Báo VNEWS: TP.HCM có 51 dân tộc thiểu số sinh sống

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/tphcm-co-51-dan-toc-thieu-so-sinh-song

Tìm kiếm:✨

  • Dân tộc thiểu số, Sinh sống, Thành phố hồ chí minh