Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Báo Đầu Tư: Ngân hàng Citibank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ sung hoạt động

Ngân hàng Citibank N.A., Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố các hoạt động được bổ sung vào Giấy phép số 53/GP-NHNN theo Quyết định số 2266/QĐ-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/10/2019 như sau:

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/ngan-hang-citibank-chi-nhanh-thanh-pho-ho-chi-minh-cong-bo-bo-sung-hoat-dong-d110319.html

Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất trên thị trường trong nước;

Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa trên thị trường không tập trung, cụ thể:

- Hợp đồng không tiêu chuẩn hoán đổi giá cả hàng hóa;

- Hợp đồng không tiêu chuẩn về quyền chọn mua giá cả hàng hóa;

- Hợp đồng không tiêu chuẩn về quyền chọn bán giá cả hàng hóa;

- Hợp đồng không tiêu chuẩn về quyền chọn giá cả hàng hóa kết hợp trần sàn;

Các hoạt động khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

P.C

Tìm kiếm:✨

  • Ngân hàng Citibank, Phái sinh, Hoán đổi, Chi nhánh, Giá cả, Ngân hàng nhà nước việt nam, Thị trường trong nước, Cung ứng, Hàng hóa, Chấp thuận, Lãi suất, Tiêu chuẩn, Thành phố hồ chí minh, Ban hành, Bổ sung