Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Báo Tạp chí Công thương: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. ĐINH PHI HỔ (Trường Đại học Phan Thiết), TS. BÙI QUANG MINH (Sở Công Thương tỉnh Bình Phước), ThS. ĐINH LÊ TUẤN KIỆT (Công ty Tài chính HDSS), ThS. NGUYỄN THỊ THÙY LINH (Công ty TNHH ACS)

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tạp chí Công thương, nguồn bài: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-nho-va-vua-o-thanh-pho-ho-chi-minh-66429.htm

Mô hình cánh đồng lớn: Quyết định tham gia của nông dân và gợi ý chính sách (Trường hợp nghiên cứu ở An Giang)

Tìm kiếm:✨

  • THS, Đại học Phan Thiết, Tuấn kiệt, PGS.TS, Hoạt động kinh doanh, Quang minh, Cánh đồng, An Giang, Gợi ý, Nông dân, Thành phố hồ chí minh, Nâng cao, Mô hình, Doanh nghiệp, Hiệu quả