Báo VNEWS: Thành phố Hồ Chí Minh sắp có xe máy điện công cộng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-sap-co-xe-may-dien-cong-cong

Cuối năm 2019, hình thức vận chuyển hành khách bằng xe máy điện sẽ được triển khai thí điểm tại một số khu vực trung tâm TP.HCM.

Tìm kiếm:✨

  • Máy điện, Công cộng, Thí điểm, Hành khách, Vận chuyển, Thành phố hồ chí minh, Hình thức