Báo Pháp Luật: Video: TP.HCM triển khai gói hỗ trợ đợt 2 hơn 900 tỉ đồng như thế nào?

Video: TP.HCM triển khai gói hỗ trợ đợt 2 hơn 900 tỉ đồng như thế nào? https://plo.vn/Video/video-t... hihihihihi
Video: TP.HCM triển khai gói hỗ trợ đợt 2 hơn 900 tỉ đồng như thế nào?

https://plo.vn/Video/video-tphcm-trien-khai-goi-ho-tro-dot-2-hon-900-ti-dong-nhu-the-nao-1006244.html