Chiến lược phát triển ngành văn hóa TP.HCM giai đoạn 2020-2035: Tập trung xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh


Chiến lược phát triển ngành văn hóa TP.HCM giai đoạn 2020-2035: Tập trung xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

https://baomoi.com/chien-luoc-phat-trien-nganh-van-hoa-tp-hcm-giai-doan-2020-2035-tap-trung-xay-dung-khong-gian-van-hoa-ho-chi-minh/c/38502076.epi#%7Ctimeline%7Cindex16