Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Bài viết này thuộc danh mục: ✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp tự động từ Quảng Bình, nguồn bài: https://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202108/ho-tro-dua-ho-san-xuat-nong-nghiep-len-san-thuong-mai-dien-tu-2192287/


(QBĐT) - Ngày 16-8, thông tin từ Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn số 1549/UBND-KT ngày 13-8-2021 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy kỹ thuật số nông nghiệp nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid-19.
Nông sản bảo đảm chất lượng sẽ được đưa lên sàn TMĐT.
Nông sản bảo đảm chất lượng sẽ được đưa lên sàn TMĐT.
Để hoạt động hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT đạt hiệu quả, Sở NN-PTNT sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tham gia sàn TMĐT của doanh nghiệp (sàn Postmart.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, sàn Voso.vn của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel) để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, nông thôn đến khách hàng, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tăng cường hướng dẫn điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và công bố sản phẩm đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn, bảo đảm điều kiện để đưa sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tham gia sàn TMĐT.
 
Sở NN-PTNT cũng sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc khảo sát, lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị, hộ sản xuất nông nghiệp có năng lực sản xuất, bảo đảm điều kiện về chất lượng, bao bì đóng gói sản phẩm để giới thiệu tham gia các sàn TMĐT có uy tín nhằm thúc đẩy, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững thông qua nền tảng kinh tế số; tích cực tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn bằng nhiều hình thức để người dân biết, hiểu và sử dụng dịch vụ mua bán hàng hóa qua sàn TMĐT của doanh nghiệp.
 
Hiện tại, toàn tỉnh có 258 hợp tác xã (HTX) nông lâm nghiệp và thủy sản; trong đó có 17 HTX ứng dụng công nghệ cao, 70 HTX nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên. Toàn tỉnh có 615 tổ hợp tác (THT) nông, lâm nghiệp và thủy sản; trong đó có 490 THT nông, lâm nghiệp, 116 THT khai thác hải sản trên biển, 9 THT nuôi trồng và chế biến thủy sản.
 
Lan Chi
 

Báo Quảng Bình