Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn tiếp tục phục vụ cho TP HCM, cho đất nước


Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn tiếp tục phục vụ cho TP HCM, cho đất nước

https://baomoi.com/ong-nguyen-thien-nhan-mong-muon-tiep-tuc-phuc-vu-cho-tp-hcm-cho-dat-nuoc/c/38787744.epi#%7Ctimeline%7Cindex10